Árjegyzék

A szociális szolgáltatások árjegyzéke

A Centrál nonprofit szervezet szolgáltatásainak az árát minden évben az előző év gazdasági mutatói alapján határozza meg összhangban a 448/2008 szociális szolgáltatásokról szóló törvény 72-es paragrafusával. Az árjegyzék minden változása után a szolgáltató (Centrál, n.o.) és a szolgáltatást igénybe vevő köteles az érvényben lévő szerződéshez egy módosító záradékot csatolni.

Az intézmény szolgáltatásait igénybe vevő köteles térítési díjat fizetni a következő szolgáltatásokért:

– szakszolgáltatások (segítségnyújtás a mindennapi tevékenységek során: higiénia, étkezés, mozgás, szociális kontaktusok stb. az orvos által megállapított ráutaltsági fokozat alapján

– segédszolgáltatások (étkeztetés, lakhatás, mosás, vasalás, takarítás)

– egyéb szolgáltatások, amelyek nyújtásáról a szerződő felek megegyeztek (pl. fodrász, pedikűr stb.)

cennik_pre_dochodcov

Pri poskytovaní sociálnych služieb a pri stanovení úhrad za poskytované služby sa postupuje v súlade so zákonom č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov, zákonom č. 36/2005 Z.z. o rodine v znení neskorších predpisov a Občianskym zákonníkom.

A szociális szolgáltatások nyújtásánál illetve a szolgáltatások árjegyzékének megállapításánál, a térítési díj kivetésénél a 448/2008-as szociális szolgáltatásokról szóló törvény, a 36/2005-ös családjogi törvény valamint a Polgári törvénykönyv rendelkezései alapján járunk el.

Az áraink a következő szolgáltatásokat tartalmazzák:

a) Étkezés díja: napi 5-szöri étkezést tartalmaz (reggeli, tízórai, ebéd, uzsonna, vacsora, cukorbetegek esetében 2. vacsora is) és tartalmazza a nyersanyagok árát illetve a rezsiköltségeket:

b) Lakhatási térítés: tartalmazza a szobák berendezéssel együtti használatát, a közös helyiségek és berendezések használatát, szemétszállítás, víz, csatorna, gáz, villanyáram, fűtés, klimatizáció használati díját.

c) Segítségnyújtás díja különféle tevékenységeknél pl. öltözködés, orvosi vizsgálat, étkezés, tisztálkodás, stb.

d) Takarítás díja: tartalmazza a szobák, mellékhelyiségek és a közös helyiségek takarítását, a személyes higiéniára szolgáló helyiségek és WC-k napi fertőtlenítését, nagytakarítást az előírt higiéniai programmal összhangban.

e) Mosás, vasalás, varrás

 

ÁRJEGYZÉK „A,B“ Pavilon

2022. november 01-től

 

Poskytované služby :

Zariadenie pre seniorov

Zariadenie opatrova-teľskej služby/1 deň

 

 

Samoplatca : Zariadenie pre seniorov

Zariadenie opatrova-teľskej služby/1 deň

 

 

Špecializova-né zariadenie/1 deň

 

Samoplatca :

Špecializované zariadenie/1 deň

 

 

 

Étkezés

 

     

Diabetikus étkezés

5,60

9,20

5,60

9,20

reggeli

0,70

1,16

0,70

1,16

tízórai

0,55

0,90

0,55

0,90

ebéd

2,10

3,60

2,10

3,60

uzsonna

0,55

0,90

0,55

0,90

vacsora

1,35

2,20

1,35

2,20

II. vacsora

0,35

0,44

0,35

0,44

Racionális étkezés napi

4,60

8,20

4,60

8,20

reggeli

0,70

1,80

0,70

1,80

tízórai

0,30

0,40

0,30

0,40

ebéd

2,00

3,40

2,00

3,40

uzsonna

0,30

0,40

0,30

0,40

vacsora

1,30

2,20

1,30

2,20

Lakhatás

       

Egyágyas szoba

9,30

12,00

9,30

12,00

Házaspár szoba

8,60

11,30

8,60

11,30

Kétágyas szoba

8,40

11,10

8,40

11,10

További szolgáltatások 

       

Takarítás

1,00

2,30

1,00

2,30

Mosás, vasalás

1,00

1,80

1,00

1,80

Ápolás, gondozás 

       

II.

1,80

8,90

III.

2,00

9,10

IV.

2,20

9,30

 V.

2,40

9,50

3,10

12,80

VI.

2,60

9,70

3,30

13,00

Egészségügyi elbírálás nélkül önköltséggel

9,70

13,00

 

 

ÁRJEGYZÉK „C“ Pavilon

2022. november 1-től

 

Szolgáltatás :

 

Nyugdíjasotthon

 

 

Önköltséges ellátás Nyugdíjas-otthonban

 

 

Étkezés:

 

 

Diabetikus étkezés:

5,60

9,20

Reggeli

0,70

1,16

Tízórai

0,55

0,90

Ebéd

2,10

3,60

Uzsonna

0,55

0,90

Vacsora

1,35

2,20

II. vacsora

0,35

0,44

Racionális étkezés napi :

4,60

8,20

Reggeli

0,70

1,80

Tízórai

0,30

0,40

Ebéd

2,00

3,40

Uzsonna

0,30

0,40

Vacsora

1,30

2,20

Lakhatás :

  

Egyágyas szoba

11,70

14,40

Házaspár szoba

10,30

13,00

További szolgáltatások :

  

Takarítás

1,00

2,30

Mosás, vasalás

1,00

1,80

Ápolás, gondozás :

  

IV.

2,20

9,30

V.

2,40

9,50

VI.

2,60

9,70

Egészségügyi elbírálás nélkül önköltséggel

9,70

 

Egyéb szolgáltatások térítése:

f) Ügyfeleinknek igényeik szerint biztosítani tudjuk a következő szolgáltatásokat: fodrász, manikűr, pedikűr, masszázs – ügyfeleink a szolgáltatást végző intézménynek vagy fizikai személynek térítik az igényelt szolgáltatás árát.

g) Ügyfeleink a gyógyszerek és az egészségügyi eszközök árát az egészségügyi minisztérium árszabályozása szerint térítik.

h) Inkontinencia problémák esetén az egészségbiztosító által térített segédeszközökön kívüli fogyasztást az ügyfél téríti.

i) A mentőszolgálat díját a szolgáltatást végző intézménynek kell kifizetni, ha a szállítás ápolói kísérettel történik, akkor a kísérő személy díját is az ügyfél téríti.