Igénylés

Hogyan lehet valaki intézményünk lakója?

Aki az idősek otthonába vagy az utógondozói szolgálat intézményébe szeretne bekerülni, annak a lakhelye szerinti községi hivatalban kell kérvényeznie, hogy jogosult-e idősek otthonában való elhelyezésre. A kérvény alapján eljárás indul, melynek végén a község kiad egy határozatot, amely alapjául szolgál a szociális szolgáltatásról szóló szerződés megkötésének. A község köteles tiszteletben tartani az ügyfél választását, mely szociális intézményben szeretne elhelyezést nyerni. Az állandó lakhely szerinti községi hivatal az ügyfél kérésére biztosíja az igényelt ellátást intézményünkben.

Specializált intézményünk esetében nem a lakhely szerinti község, hanem a Nyitra Megyei Önkormányzati Hivatal illetékes elbírálni, hogy a kérvényező jogosult-e elhelyezésre szociális szolgáltatások házában vagy specializált intézményben. A szükséges nyomtatványokat a községek kötelesek biztosítani, a Nyitra Megyei Önkormányzat nyomtatványai megtalálhatók a honlapjukon: www.unsk.sk vagy lehet kérni a következő címen: Úrad nitrianskeho samosprávneho kraja, Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra, e-mail: info@unsk.sk

poziadavky_dochodcov

A szociális szolgáltatásokról szóló szerződés megkötéséhez a következő iratok szükségesek:

  • A lakhely szerinti önkormányzat vagy a Nyitra Megyei Önkormányzat által kiadott jogerős határozat, amelynek alapján leendő ügyfelünk jogosult a szociális szolgáltatásra
  • Becsületbeli nyilatkozat az ügyfél vagyoni helyzetéről
  • Igazolás a Szociális Biztosító járási kirendeltségétől az előző évi és a jelenlegi nyugdíjról hónapokra szétírva
  • Bírósági határozat az önrendelkezési jog megvonásáról vagy korlátozásáról illetve a törvényes gyám kirendeléséről – amennyiben történt bírósági eljárás
  • Orvosi igazolás a kérvényező egészségi állapotáról
  • Beleegyezés a személyes adatok felhasználásához, feldolgozásához