Domov pre dôchodcov


[ Nová webová stránka je vo vývoji ]

Kontakty:

Centrál, n.o. 946 12 Zlatná na Ostrove č. 258
Tel./Fax : 00421 - 35 - 7781041
Mobil: 00421-917-989 131
e-mail : info@domovpredochodcov.sk
web : www.domovpredochodcov.sk