Nonprofit szervezetünkről

Bemutatkozunk

A Centrál, n.o. egy közhasznú tevékenységet folytató és szociális szolgáltatásokat nyújtó nonprofit szervezet, amely tevékenységét a 448/2008 – as számú szociális szolgáltatásokról szóló törvény alapján fejti ki.

Célunk, hogy a szolgáltatásainkat igénybevevő ügyfeleinknek minél nagyobb kényelmet, szeretetteljes légkört és tiszteletteljes hozzáállást biztosítsunk, valamint egyéni igényeiknek megfelelően kulturális és szabadidős tevékenységet szervezzünk, figyelembe véve alapvető emberi jogaikat, vallásra, nemre, etnikai hovatartozásra való tekintet nélkül.

Továbbá célunk, hogy segítsünk a súlyos betegségben szenvedő ügyfeleinknek, nemcsak szakszerű ellátással, gyógyszerekkel, hanem maximális odafigyeléssel, így enyhítve az egyedüllét érzését.

Szorosan együttműködünk ügyfeleink családjaival, számukra is szaktanácsadást végzünk, hogy könnyebben megküzdhessenek a családtagjukat sújtó betegség kihívásaival. Továbbá együttműködünk minden olyan szervezettel, intézménnyel és fizikai személlyel, akik érdeklődést mutatnak más emberek problémái iránt és valamilyen jellegű szociális tevékenységet folytatnak.

Intézményünk négy részre tagolódik :

1. Utógondozói szolgálat (kapacitás 18 fő)

2. Alzheimer-kórban és más demenciában szenvedő betegek speciális intézménye (kapacitás 14 fő)

3. Idősek otthona (kapacitás 94 fő)

4. Idősek otthona (kapacitás 40fő)